Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Ez a cikk sem jelenhetett meg ma a vdszsz.hu -n!

internet-cenzura-masolata.jpgMint az már ismert számotokra, Rákos állomáson súlyosan aggályos módon sikerült áthidalni az egyik rendelkező forgalmi szolgálattevő kolléga hiányát (részletek: 
http://www.vdszsz.hu/page/13/artID/7240/html/rakos-allomas-bejele.html).
Az ügy miatt Czentnár Béla ügyvivőnk, közérdekű bejelentést tett. Eddig rendben is lenne a dolog, de! Ezt követően elnökünk a MÁV vezetőségének tagjaival, mindenki tudta nélkül, még a helyi tisztségviselőnket sem értesítve (hátha tudott volna érdekes dolgokat mondani az esettel és a napi üzemvitellel kapcsolatban), terepbejárást tartott Rákoson. Ezen látogatás tényét 2019 március 29. -én, a "meg nem történt" Pályavasúti választmányi ülésen (részletek itt https://viszlat-halasi.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/palyavasuti-valasztmanyi-ules-volt-marcius-29.--en-a-vdszsz-szolidaritas-szekhazaban.-mert--te-nem-tudtad--mit-hallottal-rola-.html), egy vita hevületétől fűtve közölte a jelenlévőkkel, arra, hogy miért nem szólt ezen látogatásról senkinek és főleg a helyi tisztségviselőnknek, nem tudott választ adni! De ekkorra már az is tovább bonyolította az ügyet, hogy állítólag a MÁV Zrt. ügyvivőnk munkaviszonyának megszüntetését készítette elő, mert élt állampolgári kötelességével és jogával. Azt hogy ezen bejelentés bejelentőjét a MÁV hogyan tudta név szerint azonosítani, az a mai napig rejtély. Ezen törvénysértő és mélyen felháborító tettet azóta sem volt hajlandó nyilvánosságra hozni teljes egészében, pedig elnök úr állítása szerint ő személyesen járt el az ügy lezárásában, kihagyva abból az érintettet. Saját magát megmentőként állította be az ügyben, de a szakszervezeten belüli az üggyel kapcsolatban ránehezedő nyomás miatt ezt a cikket tetette ki a honlapra, Czentnár Béla ügyvivőnk tudomása és hozzájárulása nélkül (http://www.vdszsz.hu/page/13/artID/7284/html/reszletes-egyeztetes.html)! Miközben ilyen esetben egy vérbeli szakszervezeti vezető munkatársa védelmében a falig és még azon is túlmegy! Nem értjük az esethez való, látványos megalkuvó hozzáállását. Természetesen ügyvivőnk harcosságát misem jelzi jobban, hogy a személyét ért támadást saját kezébe vette, képviselőjének Bárány Balázst a VDSzSz Szolidaritás érdekvédelmi alelnökét kérte fel. Bárány Balázs őt is megvédi, mint ahogyan azt tette az újszászi mártírjainkkal is.
És akkor következzen a vdszsz.hu -n cenzúra miatt meg nem jelenhető cikk teljes egészében:

Kedves Tagtársak!
Alábbi levélben és annak mellékleteiben olvashatjátok Czentnár Béla ügyvivőnk vesszőfutásáról szóló, a munkáltatóval 2019.04.15-én tartandó egyeztetés reménybeli eredményeként mindannyiunk számára kielégítő és megnyugtató módon záródó történetet.
Ikt: 50/2019 MÁV Zrt.                                                              Dorozsmai Éva humánerőforrás vezérigazgató helyettes            Hiv: 14879/2019/MAV
1086 Budapest
Könyves Kálmán krt. 54-60.

Tárgy: Czentnár Béla tagtársunk munkaviszonyának munkáltató által azonnali hatállyal történő felmondásának fontolgatása.

Tisztelt Humánerőforrás Vezérigazgató Helyettes asszony, Kedves Éva!

Hivatkozott ügyben szakszervezetünk elnökéhez a szürreális levélben írottakat az alábbiak alapján lehetetlen tudomásul venni, függetlenül attól, hogy a munkáltató lezártnak tekinti vagy sem! Emlékeztetőül Dávid Ilona asszony az újszászi ügyet is már 2018.07.17-én lezárnak tekintette, ám ennek ellenére a tények megismerését követően dr. Homolya Róbert úr  másképpen gondolta.

Egyébként a legutóbbi VÉT-en történtekből még nem következik személyemet illetően az ügygondnok kijelölésének a ténye. Tehát az általam a 2019.03.25-i VÉT-en való felszólalásomra, majd miután válasz nélkül maradt, a 2019.03.28-án írt levelemre küldött válasszal elvárható lett volna nekem címezni a választ tartalmazó levelet.

A tájékoztatásban írott munkáltatói megdöbbenésen mi tagadás magam is megdöbbentem. Ugyanis a 2019. február 26-i MÁV Zrt. VÉT ülésén a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az alábbiakkal biztatta a jelenlevőket: „Amennyiben valaki törvénysértéseket vél felfedezni a vállalatnál, kérjük, jelentse be a megfelelő Hatóságoknál." Ebből adódóan Czentnár Béla választott tisztségviselőnk kifejezetten az elnök-vezérigazgató elvárásának megfelelően cselekedett. Tehát eleve ha valami, akkor dicséret kell jusson részére.

A viszonylag egyszerű logikai összefüggéseket segítségül hívva, fentiekből fakadóan értelmezhetetlen a munkáltató azon elmélkedése, hogy Czentnár Béla barátom a két soros címmel kitüntetett együttműködési megállapodásban foglaltakkal ellentételesen cselekedett. Egyébként a citált megállapodás kizárólag jogi személyek egymással kapcsolatos magatartására vonatkozóan szab előírásokat. Ennélfogva természetes személyekre nem értelmezhető. Esetleg az merülhet fel, hogy szakszervezetünk esetlegesen akaratán kívül vétett a megállapodás megszegésével. Persze valóságban ez sem áll fenn. Hiszen az inkriminált Rákos állomás ügyében Czentnár Béla tisztségviselőnk a bejelentését a Forgalmi Csomóponti Főnökség vezetőjével, a Területi Forgalmi Osztály vezetőjével, a Területi igazgatóval, valamint az üzemeltetési vezérigazgató helyettessel történt előzetes egyeztetéseket követően - amelyeken jómagam is részt vettem - a kialakult helyzetet kellően átgondolva és megfontolva tette meg. Tehát jószerivel csak a Jóistenhez nem fordultunk.

A semmibe vevő elutasítást tapasztalva, az állampolgári kötelezettségünket teljesítve közérdekű bejelentőként jártunk el a Közlekedési Hatóságnál, majd miután a fülük botját sem mozdították, történt úgyszintén közérdekű bejelentés, amely álláspontom szerint közel sem azonos a levélben említett büntetőfeljelentéssel a BRFK panaszirodáján.

Miután a munkáltató leveléből megtudtuk, hogy szerintünk titkolt módon és jogszerűtlenül jutott tudomásukra a rendőrhatóságnál megtett bejelentés, Czentnár Béla választott tisztségviselőnk 2019. április 04-én eljárt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrkapitányságon. Az ügyet vizsgáló rendőrségi munkatárs Czentnár Bélával egyértelműen közölte, hogy a MÁV Zrt-t semmilyen módon nem értesítették az általa tett közérdekű bejelentés megtételéről. Ez esetben okkal merül fel a kérdés.

Honnan és kitől ered Czentnár Béla úr, és kettő gyermekes családja élete tönkre tételét is feltételezhető inkriminált értesülés?

Tekintettel fentiekben írottakra elvárom, hogy a MÁV Zrt-t nyilatkozzon, kitől és milyen formában jutott - hitelt érdemlően - az információ birtokába. Ha az értesülés valóságossága nem volt bizonyítékokkal alátámasztott, az esetben mi módon tudott meggyőződni annak tényszerűségéről illetve tartalmáról. Ugyanis feltételezésre alapítottan bárkivel szemben vizslatni bizony nem túl elegáns dolog.

Hivatkozott levélbeli közlés azonban sajnos arra is alkalmas, hogy a közélet tisztaságába a bűnüldöző hatóságok munkájába és közérdekű bejelentő védelmében való hitet alapjaiban megingassa.

Természetesen az is megengedhetetlen, hogy egy besúgó által a munkáltató tudomására jutó közérdekű bejelentő személye, a munkáltató által bármiféle vegzálásnak legyen kitéve. Idézem a 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 11. §-t. "Minden a közérdekű bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a közérdekű bejelentés miatt kerül sor - a 3. § (4) bekezdésben foglalt intézkedések kivételével - jogellenesnek minősül akkor is ha egyébként jogszerű lenne."

Ezért számomra érthetetlen miért kényszerült a munkáltató vizsgálni Czentnár Béla  munkaviszonyából származó feltételezett kötelezettségszegéseit. A többes szám használata a levél módfelett figyelemre méltó fordulata. Esetleg arra gondolhatok, hogy a Közlekedési Hatósághoz, majd a BRFK-hoz való fordulás a munkáltató egyaránt kötelezettségszegésnek értékeli. Utána viszont a levél ismeretlen írója ismét egyes számban fogalmaz, mely által nem derül ki, hogy a munkáltató jó hírneve és jogos gazdasági érdekének vélelmezett sérelme mely bejelentés okán merült fel. A kényszer hatására folytatott Czentnár Béla cselekedetét vizsgáló eljárásról az érintett nem kapott értesítést, arról fogalma sem volt. Fentiekről akkor szerzett tudomást, amikor 2019.03.14-én szakszervezetünk elnöke tájékoztatta, hogy a munkáltató fontolgatta a munkaviszonyának azonnali hatályú felmondással való megszüntetését, amelynek megvalósulását ő megakadályozta. A fontolgatás okát azonban Czentnár Bélával  szakszervezetünk elnöke nem közölte.

A levél utolsó bekezdéséből nem tűnik ki a részletes egyeztetés tartalma, valamint az sem, hogy a rosszallás kire vonatkozik és miért kell viselni a terhét. Határozottan állítom, hogy sem Czentnár Béla úr, sem szakszervezetünk nem szolgálhatott ez ügyben a munkáltató részéről korholásra, sőt dicséret illeti, mert a MÁV Zrt. jogos érdekeinek és a vasúti közlekedés biztonságának védelme érdekében fellépett.

A fentiek okán Czentnár Béla megbízásának a mellékelt meghatalmazás alapján, eleget téve és a levélben említett Együttműködési Megállapodás szellemiségét osztva egyeztetését kezdeményezek.

Az  egyeztetésen szeretném ha munkáltató nyilatkozna az alábbiakról és az üggyel összefüggő birtokában lévő a iratokat rendelkezésünkre bocsátaná:

 

 • Kitől, és pontosan mikor (2019. március 12. előtt), milyen formában értesült a BRFK-n tett bejelentésről?
 • A bejelentésről szerzett értesülést követően miért is kényszerült a munkaviszonyból származó kötelezettségek vizsgálatára? (Nyilvánvaló a kettőnek semmi köze nem lehet egymáshoz.)
 • A Biztonsági Főigazgató majd a Vasútbiztonság Vezető miért halmozta dicsértetekkel Czentnár Bélát az általa a vasút-biztonságát segítő bejelentésekért?
 • Konkrétan milyen jogos gazdasági érdeke, és jóhíre sérült a Munkáltatónak?
 • A munkáltató rosszallásának részletes ismertetését és indokolását.
 • Magyarázatot arra vonatkozóan, hogy Czentnár Bélát az ellene folyó vizsgálat során, miért nem tartották szükségesének meghallgatni, holott tudomásom szerint nem kevesebbel, mint munkahelyének elvesztésével volt fenyegettetve.
 • A VDSzSz Szolidaritás elnökével történt Czentnár Béla személyét érintő részletes egyeztetésről készült emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet kérem, az egyeztetésen átadni szíveskedjenek!

 

Levelemben említettekre az alábbi jogszabályok is vonatkoznak (teljesség és a részletesség nélkül):

 • évi XC. törvény a büntetőeljárásról,
 • évi CXII. törvény az adatvédelemről
 • évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről,
 • évi II. törvény a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról,
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
 • Czentnár Béla munkaszerződése,

 

Az egyeztetés helyszínére és időpontjára vonatkozólag javasolom a telefonon, vagy személyes módon való megbeszélést, annál is inkább, mert Czentnár Béla úr szeretné, ha az egyeztetésen a MÁV Zrt. elnök vezérigazgatója is részt venne.

Budapest, 2019.04.08.

Üdvözlettel:

Bárány Balázs Péter

alelnök

#VH

forrás: vdszsz.hu és viszlat-halasi.eoldal.hu

2019.03.05. dr. Kökényesi Antal köszönő levele,
2019.03.08. Kerrtész Ottó köszönő levél,
2019.03.28. Tisztelt Vezérigazgató-helyettes asszony,
Dr. Baka András Legfelsőbb Bíróság utolsó elnöke,
Közérdekü bejelentő védelme,
Meghatalmazás.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.